0246.2970.555 hoặc 0902.239.466

GHế LướI VăN PHòNG

Ghế chân quỳ Q13

550.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6X

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6L

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6D

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế xoay lưới TP6

900.000 đ

1.250.000 đ

Ghế xoay lưới TP5

850.000 đ

1.200.000 đ