0246.2970.555 hoặc 0902.239.466

GHế PHòNG HọP MISOTA

Giá chưa bao gồm VAT (không bắt buộc), quý khách có nhu cầu lấy VAT xin vui lòng cộng thêm 10%.

Ghế chân quỳ Q13

550.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6X

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6L

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6D

650.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q15

990.000 đ

1.700.000 đ