0246.2970.555 hoặc 0902.239.466

Bàn họp chân sắt mặt gỗ