HOTLINE: 0247 1060 333

Ghế giám đốc

Ghế lãnh đạo GD7

2.800.000 đ

3.400.000 đ

Ghế da SG704B

990.000 đ

1.355.000 đ

Ghế da TQ09

3.750.000 đ

4.320.000 đ

Ghế lưng cao SG704

970.000 đ

1.090.000 đ

Ghế da TQ21

9.053.000 đ

9.850.000 đ

Ghế da TQ20

9.350.000 đ

9.700.000 đ

Ghế da TQ17

3.450.000 đ

3.670.000 đ

Ghế da TQ12

4.397.000 đ

4.680.000 đ

Ghế da TQ11

4.817.000 đ

5.240.000 đ

Ghế da TQ16

5.137.000 đ

5.500.000 đ

Ghế da cao cấp SG912

2.695.000 đ

2.850.000 đ

Ghế da cao cấp SG913

2.698.000 đ

2.850.000 đ

Ghế da cao cấp SG904

2.695.000 đ

2.890.000 đ

Ghế da cao cấp SG903

2.684.000 đ

3.100.000 đ

Ghế lưới GL307

1.815.000 đ

2.030.000 đ

Ghế lưới GL207

1.730.000 đ

1.960.000 đ

Ghế lưới GL309

2.420.000 đ

2.570.000 đ