HOTLINE: 093 1060 333

BàN HọP ECO

Bàn họp 2m BHN2

2.400.000 đ

3.500.000 đ

Bàn họp 2m4 BHN4

4.950.000 đ

5.900.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN11

15.150.000 đ

16.500.000 đ

Bàn họp 2m4 BHN3

2.700.000 đ

3.900.000 đ

Bàn họp 1m8 BHN1

2.150.000 đ

2.900.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN15

15.150.000 đ

17.600.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN14

12.150.000 đ

14.200.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN13

15.150.000 đ

16.800.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN12

12.150.000 đ

14.300.000 đ