HOTLINE: 0247 1060 333

GHế PHòNG HọP MISOTA

Giá chưa bao gồm VAT (không bắt buộc), quý khách có nhu cầu lấy VAT xin vui lòng cộng thêm 10%.

Ghế chân quỳ Q13

600.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6

700.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6X

700.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6L

700.000 đ

1.100.000 đ

Ghế chân quỳ Q6D

700.000 đ

1.100.000 đ