HOTLINE: 093 1060 333

GHế XOAY VăN PHòNG MISOTA

Giá chưa bao gồm VAT (không bắt buộc), quý khách có nhu cầu lấy VAT xin vui lòng cộng thêm 10%.

Ghế xoay lưới TP6

900.000 đ

1.250.000 đ

Ghế xoay lưới cao cấp XL4

780.000 đ

1.400.000 đ

Ghế xoay lưới cao cấp XL3L

780.000 đ

1.400.000 đ

Ghế xoay lưới cao cấp XL3D

780.000 đ

1.400.000 đ

Ghế xoay lưới cao cấp XL3X

780.000 đ

1.400.000 đ

Ghế xoay lưới cao cấp XL4D

780.000 đ

1.400.000 đ

Ghế xoay lưới XL4L

780.000 đ

1.400.000 đ

Ghế xoay lưới cao cấp XL4X

780.000 đ

1.400.000 đ

Ghế xoay lưng thấp GD13

990.000 đ

1.700.000 đ

Ghế xoay lưới lưng cao GD35

900.000 đ

1.350.000 đ

Ghế xoay lưng cao GD9

1.150.000 đ

1.900.000 đ

Ghế xoay lưng da GD9N

1.150.000 đ

1.900.000 đ

093 1060 333