HOTLINE: 093 1060 333

BàN - Tủ GIáM ĐốC, TRưởNG PHòNG Xem toàn bộ

Tủ giám đốc TLN2

2.850.000 đ

3.500.000 đ

Tủ giám đốc TLN1

2.150.000 đ

2.416.000 đ

Tủ giám đốc TLN6

5.720.000 đ

7.000.000 đ

BàN HọP Xem toàn bộ

Bàn họp lớn 5m BHN11

15.150.000 đ

16.500.000 đ

Bàn họp 2m4 BHN3

2.700.000 đ

3.900.000 đ

Bàn họp 2m BHN2

2.400.000 đ

3.500.000 đ

Bàn họp 1m8 BHN1

2.150.000 đ

2.900.000 đ

Bàn họp 2m4 BHN4

4.950.000 đ

5.900.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN15

15.150.000 đ

17.600.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN14

12.150.000 đ

14.200.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN13

15.150.000 đ

16.800.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN12

12.150.000 đ

14.300.000 đ

BàN VăN PHòNG Xem toàn bộ

Bàn nhóm 1m4x1m4 BT4

1.700.000 đ

2.050.000 đ

Bàn nhóm 1m2x1m2 BT3

1.550.000 đ

1.830.000 đ

Bàn nhóm 1m4x1m4 BT2

1.800.000 đ

2.200.000 đ

Bàn nhóm 1m2x1m2 BT1

1.650.000 đ

2.000.000 đ

HộC Tủ Xem toàn bộ

- Mọi sản phẩm của Misota đều được hưởng gói bảo hành đặc biệt 12 tháng - đầy đủ tem, phiếu bảo hành chính hãng.

ok-temok-pbh

Tủ TàI LIệU Xem toàn bộ

Tủ tài liệu TL14

1.600.000 đ

2.100.000 đ

Tủ tài liệu TL4

1.450.000 đ

1.700.000 đ

Tủ tài liệu TL8

1.450.000 đ

1.700.000 đ

Tủ tài liệu TL9

1.750.000 đ

2.300.000 đ

Tủ tài liệu TL12

1.550.000 đ

1.700.000 đ

Tủ tài liệu TL13

1.750.000 đ

2.000.000 đ

Tủ tài liệu TL15

2.750.000 đ

3.500.000 đ

Tủ tài liệu TL16

2.750.000 đ

3.400.000 đ

Tủ tài liệu TL17

2.200.000 đ

2.600.000 đ

Tủ giám đốc TLN2

2.850.000 đ

3.500.000 đ

Tủ giám đốc TLN1

2.150.000 đ

2.416.000 đ

Tủ giám đốc TLN6

5.720.000 đ

7.000.000 đ

CụM BàN LàM VIệC Xem toàn bộ

BàN MáY TíNH Xem toàn bộ